SW-serien

Är en avstrykare tillverkad för teleskopskydd. Avstrykarläpp samt mässingsstöd kan beställas i löpmeter men går även att få i kompletta satser.