Vårt miljöarbete

Miljö och hållbar utveckling är något vi på Svenska Maskinkomponenter AB tycker är väldigt viktigt och har som mål att vara ledande inom branschen. Vi ska fatta beslut baserat på en sammanvägning av vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi försöker bidra till en bättre miljö genom att:

  • Så långt det är möjligt reducera avfallsmängden som vår produktion förorsakar, vi sorterar exempelvis allt spillmaterial (metaller & kemiska produkter) som uppkommer vid tillverkning och återvinner det.
  • Välja material i våra produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan och som samtidigt är ekonomiskt rimliga och inte gör avkall på produktens kvailitet.
  • Effektivisera transporter för att minska vårt koldioxidutsläpp genom att ha en välplanerad logistik.
  • Följa aktuell lagstiftning som rör företaget och företagets miljö.
  • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och myndigheter
  • Kommunicera ut våra miljömål till alla anställda samt att uppmuntra till ansvarsfulla och miljömedvetna beslut.
  • Vid inköp alltid priotiera produkter och tjänster med mindre belasting på miljön framför i övrigt likvärdiga alternativ.
  • Se miljöarbetet som en stående punkt på dagordningen och att ständigt jobba med förbättringar och uppföljning.